Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 210840

Dato: 24.09.2021

Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt

Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes.

Vi har allerede ufrivillig fått oppleve konsekvensene av at regjeringen får utvidede fullmakter, det vil vi ikke ha mer av. Konsekvensene er av en slik art at det går ut over menneskerettighetene til alle, menneskelig verdighet og helse, bryter oss ned, og bryter også med rettsstatsprinsippene. Retorikken de siste atten månedene gir et dystert inntrykk av hva den ytterligere kan brukes til.