Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 157824

Dato: 20.09.2021

Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes