Høringssvar fra Iris Asora Borg

Dato: 24.09.2021

Erna Solbergs regjering brøt grunnloven da Norge ble stengt ned 12.mars 2020.

Det foreligger ingen begrunnelse for «de mest inngripende tiltak i Norge i fredstid»

Helsedirektoratet har operert utenfor sitt mandat ved å gi smittevernråd som ikke er faglig forankret hos FHI, og kommet med begrunnelser for strengere tiltak enn nødvendig flere ganger - når FHI i sine rapporter ikke har konkludert med det samme.

FHI har dermed blitt overkjørt flere ganger!

Dette er ganske bekymringsverdig i lys av Nakstad sin interresekonflikt med aksjepost i Epi-guard.

https://www.nettavisen.no/okonomi/reagerer-kraftig-pa-nakstad-du-kan-ikke-ta-alvorlige-beslutninger-om-helseberedskap-og-samtidig-ha-en-slik-aksjepost/s/12-95-3424182181

Ansvarsdeling og samarbeid mellom Helsedirektoratet og FHI burde være klar, men det kan synes som det har skjedd et byråkratisk maktkupp, der Helsedirektoratet i en krisetid har benyttet anledningen til å sette faginstansen FHI på sidelinjen.

Smittevernloven gir de to organene ulike roller i smittevernet. Helsedirektoratet har den formelle kompetansen til å fatte beslutninger, men det står eksplisitt i lovens § 7–10 at direktoratet skal legge kunnskap fra FHI til grunn for sine beslutninger.

Når Helsedirektoratet gir smittevernråd til befolkningen som IKKE er forankret hos FHI, handler det derfor utenfor sitt mandat!

ADGANGEN TIL EKSTRAORDINÆRE SMITTEVERNTILTAK BØR IKKE FORLENGES.

Koronahjemlene i smittevernloven ble utarbeidet under press, uten regulær lovbehandling eller bred utredning, høring og alminnelig politisk debatt i Stortinget.

Det gjør at hjemlene antagelig ikke avveier de forskjellige hensyn mot hverandre så godt som de kunne og burde ha vært.

De inneholder heller ikke de kontrollmekanismene som burde vært på plass. Dette gjør det svært betenkelig å forlenge de nåværende reglene.

På bakgrunn av alt dette bør Stortinget IKKE godta forslaget å forlenge de midlertidige forskriftene!