Høringssvar fra Ann-Sophi Gaare-Dahle

Dato: 18.09.2021

Jeg mener det er helt unødvendig å forlenge smittevern tiltakene. Dette sett i lys av at det formodentlig ikke finnes et virus av denne typen som krever Lock Downs og isolering av mennesker, da helse myndighetene til dags dato ikke har evnet å isolere viruset.