Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 215433

Dato: 24.09.2021

Kan ikkje på noken måte sjå at det finst grunnlag for å forlenge denne forskrifta. Forskrifta strir mot grunnlova vår og menneskerettane, og er uhøyrt i et demokrati! Coronasertifikatet er vondt diskriminerande og splittande, og ellers heilt ulogisk, sidan fullvaksinerte er smitteberarar.