Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111033

Dato: 14.09.2021

Med dette vil jeg rette en innstendig oppfordring til den nye regjeringen om å se til f eks. Danmark som i disse dager faser ut koronasetifikat og karantene og som aldri har operert med karantenehotell. Dette er jo land som vi liker å sammenligne oss med.

Av erfaring kan jeg si at disse tiltakene virker fornedrende og strider mot menneskeretten fordi du, mot din vilje, kan interneres og du kan nektes adgang til fellesskapet.

I tillegg kan jeg heller ikke se at de har tilstrekkelig faglig og vitenskapelig forankring.