Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 951515

Dato: 10.09.2021

Det finnes ikke hold i å kalle dette en krise lenger og å tilsidesette lover på denne måten er farlig for demoktati og frihet.