Høringssvar fra Bente

Dato: 24.09.2021

Det strider imot menneskerettighetene og Norges Lover å nekte alle til å reise fritt. Å kreve koronapass for å gå og oppleve det me vil, er ulovlig. Og lage forskrifter om bruk av dette "passet", det stride mot Lovverket! De har ingen myndighet til å frårøva mennesket sin suvirene frihet, vår fødselsrett som frie mennesker! Eg har aldri gitt denne friheten frå meg, og vil heller aldri gjere det heller! Politikarane er sett til å vera våre tjenarar, og gjere det folket vil! Å plassere folk i karantene hotell i forbindelse med reise, det stride mot Norges Lover. Kostnadane til begrensningene regjeringa har sett i verk mot folket, har aldri blitt konsekvensvurdert! Korona er "avblåst", og det same gjelder tiltaka de har sett i verk, knytt opp til "pandemien". Injeksjonen er frivillig, og den er betinga godkjent! At de no injisere born og unge er imot Nürnbergtraktakten! Stopp maktovergrepet som pågår!