Høringssvar fra Gro Hagelund

Dato: 23.09.2021

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både grunnloven og EMK. Det er ingen grunn til at helsebyråkrater skal få styre dette yttligere i ett år uten kontroll og begrensninger fra lovgivers side.

NOK ER NOK.