Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159351

Dato: 11.09.2021

Neitakk til dette. Regjeringen har drevet nordmenn til vannvidd med smittesnakket sitt, og fulgt samme logikk som det ble gjort mot jødene på 30-40 tallet. Deres omdefinering av "smitte" og bruken av dette etterpå viser hvor lite og hvor skjør den norske grunnloven er. Den ble parkert med et pennestrøk og tilsidesatt slik at man ikke lengre har fått bevege seg fritt i riket. I tillegg har den midlertidige lovgivningen bidratt til å utøve utilbørlig press på den frie egne bestemmelse ang vaksinering.

Folk valksinerer seg fordi myndighetene sier det, og at dem stoler på dem som "sitter på kunnskapen", ikke fordi sykdomstall tilsier at dette er en farlig sykdom for alle og enhvær. Det viser seg gang på gang at myndighetene ikke sitter på kunnskapen likevel. Bare se resultatet av astra zeneca vaksinen. Hva synes de etterlatte fra vaksinedrapene om myndighetenes påståtte vaksinetrygghet? At vaksinen ikke er godkjent, men kun har fått markedføringstillatelse har ikke blitt tydelig kommunisert. Man kan snart tatovere en davidstjerne på dem som benytter sitt frie valg for å ikke ville vaksineres.

Regjeringens ødeleggende næringspolitikk har også bidratt til at den norske kronen har svekket seg, og alle nordmenn har fått dårligere råd. Dem viser til at oljefondet har steget til historisk høyt nivå, men unnlater å vise frem kronekursen som igjen viser at verdien på alle tallene har gått ned. Små bedrifter som regeringen nå har fått inn under navs vinger viser at lovgivningen har vært for dårlig.

Regjeringen har ikke vist seg verdig for å få videre utvidede fullmakter med denne unntakslovgivningen. Ta fra dem denne makta nå.