Høringssvar fra Olav Sunde

Dato: 23.09.2021

En forlengelse av de midlertidige forskriftshjemlene må ikke skje. Det er ille nok koronasertifikatet ble vedtatt, så en forlengelse av hele smittevernunntaket er totalt uakseptabelt.

FHI har nylig sidestilt SARS-CoV-2 med vanlig influensa og Helsedirektoratet har sendt brev til kommunene om avslutning av nasjonale tiltak. Det som regjeringen og helsemyndighetene har definert som en pandemi er over.

Da er ikke de midlertidige forskriftshjemlene lenger relevante og må ikke forlenges,