Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125346

Dato: 15.09.2021

Et slikt forslag tilsier at befolkningen til enhver tid er prisgitt at politikerne er edruelige. Hva om ikke? Eneste klageinstans blir å saksøke staten? Smittevernsforskriften er åpenbart ikke forholdsmessighetsvurdert. Regjeringen har i tillegg hoppet bukk over proporsjonalitetsprinsippet og med det er man i ferd med å kunne vedta lover som er ULOVLIGE. Idét pandemien og valget er over lar man en ny regjering arve et diktat? Lovlighet og etterprøvbarhet er demokratiske prinsipper man later til å ha glemt? Det er i kriser det er ekstra viktig å huske lovlighet og demokratiets virkemåte.

Norge bør straks vurdere å gjøre som Danmark å fjerne alle restriksjoner.

Tiltakene var mulig forholdsmessige i starten av pandemien men er nå overhodet ikke proporsjonale sett opp mot covid-19 sin fallende dødelighet og færre alvorlig syke.

Er det forholdsmessig å nekte familier samvær pga. innreiserestriksjoner? Er det forholdsmessig å pålegge hytteeiere i Sverige karantene? Når smitten er mye større i Norge er det ikke forholdsmessig. Det er nærmere et statlig overgrep enn smittevern.

FHI har rapportert at når først smitten er løs inad i landet er innreiserestriksjoner nærmest uten effekt. Vi har villsmitte inad i Norge fortsatt innreiserestriksjoner. Fornuftig? Neppe og man går i mot egne fagmyndigheter på flere punkter.
Lykke til med Coronakommisjonen 2.0 hvor det juridiske vil bli vurdert.