Høringssvar fra Kjerst Marie Kvam

Dato: 24.09.2021

Grensen for å anvende frykten for død og sykdom til å gripe inn i enkeltmenneskets autonomi og la brudd på demokratiske prinsipper bli presedens bør være svært høy, da en slik utvikling aldri vil kunne gavne samfunnets utvikling på sikt.

Den norske staten bør være et foregangsland for demokratiet heller enn å anvende den digitale utviklingen til å legitimere fascisme.

Det bør heller settes ned et utvalg som vurderer hvilke tiltak som skal få fortsette gjennomført og som sikrer at det innføres kontrollmuligheter dersom demokratiske prinsipper settes på spill framfor å fortsette med dagens tiltak.

Nei til apati. Ja til demokrati!