Høringssvar fra Jostein Hansen

Dato: 11.09.2021

Dette er direkte udemokratisk. Skuffende at regjeringen setter til side sivile rettigheter for å stramme grepet om befolkningen. Dette er et historisk lavmål fra regjeringen Solberg.