Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128340

Dato: 15.09.2021

Jeg er ikke enig i forlengelse av tiltakene. De må opphøre snarest.