Høringssvar fra Kay Asle

Dato: 24.09.2021

Desse forskriftene er motstridende Grunnloven. Og dei har forlengst ført til langt verre problemer og meir lidelser enn kva korona viruset har gjort. En forlengelse av desse tiltak er óg grunnlaust med tanke på at vaksinerte Menneskjer vert smitta av virusen. Så eit vaksinesertifikat vert vel då også totalt ugyldig? For meiningi med vaksine er vel immunitet, men det gir den altså ikkje. Virus testene er påvist å vere upålitelig, frå monge hold, så korleis kan dei då gyldiggjere å legge slike restriksjoner på Menneskjer sitt Liv? Det er nylig stadfesta at korona viruset er å samnlikne med vanleg in-fluensa, og aldri har slike tiltak vore nemnt i høve til det, som jamnt øve er en årlig hending. Mange leger, sykepleiere, psykologer mfl. og andre kyndige, har lenge frarådet å halde fram med dette. Kvifor blir deira ekspertise oversett? Eg oppmodar alle som arbeidar med denne saken til å sjå grundig, djupt ærlig og med integritet på dei egentlige konsekvensene av dette i samfunnet: Stor økning i psykiske og fysiske lidelser, familikonflikter, sjølvmord, konkurser, traumer for Barn og utsatte Menneskjer, generelt den intense nervøsiteten av all frykt-spredningen, splittelsen, frihet's undertrykkelsen og diskriminering av Menneskjer sine etiske verdier. Mykje meir kunne nemnast, men dette igrunn skildra kort mi oppleving av det heile. Er dette itråd med den faktiske sannheten omkring heile korona saken? Og er dåke som er meint til å treffe kloke og sunne beslutninger på vegne av eit fredeleg, fritt og fungerende Samfunns Felleskap av Menneskjer, klar over kva desse forskrifter og tiltak har skapt av konflikter allerede? Hvis ikkje, vil eg også oppmuntre dåke til å utvikle en nærare relasjon med dei Menneskjer dåke meinar å vere skikket til å representere. Folket trenger Forenelse nu og stødige Leiare, som ved eksempel kan syne at Samhørighet, Gjennomsiktighet og Medkjensle og Empati er av essensielle egenskaper for å vere til tjeneste med å bistå folket gjennom denne skitt stormen. Så med enkle ord, eg er imot, og gir ingen bifallelse til forlengelse av restriksjonene, og forskriftshjemler i denne saken. Takksemd for dette høve til å uttrykke meg direkte.

Helsing frå Kay Asle.