Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 221517

Dato: 24.09.2021

Ønsker ikke forlengelse !!!