Høringssvar fra Tor Ager-Wick

Dato: 11.09.2021

Fristen for høringssvaret er alt for kort. Dette er meget drastike tiltak. Det må på plass en debatt om konsekvensene av disse drastiske tiltakene som det norske folket må få muligheten til å være delaktige i før vedtak fattes. Skal man følge demokratiske spilleregler må folkeviljen følges før eventuelt så dramatiske tiltak kan settes ut i livet. Jeg vil avslutningsvis minne representanter av regjeringen, politikere på Stortinget om at de er det norske folkets tjenere.