Høringssvar fra Amalie Tusvik

Dato: 14.09.2021

NEI TIL EN NY NORMAL

Smittevernloven bør opphøre straks av respekt for:

- Vern av individets juridiske rettigheter

- Unngå ytterligere svekkelse av vareflyt, produksjon og beredskap, inkludert økende knapphet på energi, matvarer og innsatsfaktorer i store deler av verden

- Respekt for privat eiendom og næringsliv og bevaring av spredt eierskap (som er truet av økende oppkjøp, konsolidering og konkurser og ytterligere økonomisk ulikhet under pandemien)

- Samfunnsliv, kultur og økonomi for øvrig

- Mental helse

- Respekt for Grunnloven (som vi feirer hver 17.mai, i takknemmelighet for de som ofret livet for rettighetene og friheten den representerer)

- Respekt for menneskerettigheter

- Tiltro til felles ansvar (vs detaljstyring fra myndighetene).

Som argumentert av Alexander René W Hansen:

Det er og har lenge vært på tide å gi slipp på koronatiltakene. Politikerne har ved hjelp av helsemyndighetene innhentet «midlertidig» tillatelse til å gjennomføre ekstremt inngripende tiltak som er fullstendig grunnlovsstridig (Grunnloven del E. Menneskerettar §93, §94, §98, §101, §106,). De nekter oss bevegelsesfrihet, likhet for loven, låser oss hjemme, tvinge oss inn på dyre «karantenehotell» og tester oss på grensen om vi reiser.

Å frarøve folks frihet på bakgrunn av et virus som for over 99% av innbyggerne er ikke noe mer enn en influensa er helt absurd, og forsøket på å forlenge disse midlertidige tiltakene MÅ stoppes. Gang på gang ser vi «bekymringsministeren» Nakstad på TV og i media som forteller om at det er nye smittede eller innlagte, en ny variant som DENNE gangen er så utrolig farlig eller smittsom, eller at han er bekymret for at ikke nok av oss tar vaksiner. Konstant flyttes målstanga, først 2 uker for å flate kurven, så skulle vi slå ned viruset før jul, og slik gikk det videre. Vi har fått vaksinepass, plutselig skulle barn ned til 12 år få muligheten til å vaksineres, og vi fikk beskjed om at tredje dose kan bli en realitet for noen. Bent Høie har gått ut og sagt: «Mitt store ønske er også at vi skal få godkjent vaksine til barn under 12 år» (https://www.dagbladet.no/nyheter/svarer-pa-kritikken/74195240) men tas det hensyn til tallenes realiteter for aldersgruppen?

For eksempel har man i aldersgruppen 0-39 år hatt 116.722 tilfeller av koronavirus og kun 6 dødsfall (https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/#koronavaksinasjon). Dette betyr at sjansen for å dø av korona i aldersgruppen er omtrent 0.005% om man bare tar for seg tallet på bekreftede tilfeller. (omtrent 0.47% for hele befolkningen i gjennomsnitt om man regner totale mengder bekreftede tilfeller mot bekreftede dødsfall av eller med corona).

Mengden urapporterte tilfeller i denne aldersgruppen (og for så vidt også de andre) vil uten tvil være mye større, da ikke alle utvikler symptomer eller tester seg. Det er også heller ikke sagt noe i tallene om tilleggstilstander (komorbiditeter) i tilfeller med fatale utfall.

Det er per i dag under 100 innlagte med corona på sykehusene i Norge, vi har over 73% av befolkningen som har mottatt første dose, og over 63% av befolkningen som er fullvaksinert. Alle gamle og syke skal ha fått tilbud, og de som ikke har tatt de til nå har enten ikke hatt muligheten eller har tatt et bevisst valg om å ikke vaksinere seg. Vi har levd med denne sykdommen i samfunnet i ett og et halvt år. Vi har enda ikke tippet 1000 dødsfall. Faktisk har vi hatt underdødelighet i Norge under pandemien.

Om man faktisk hadde ønsket treffsikre tiltak som ikke hadde gått så hardt utover hele befolkningen kunne man avgrenset tiltak til de syke og de eldre, og ellers sluppet viruset fritt i resten av samfunnet, og dermed utviklet naturlig immunitet i store deler av befolkningen, som ifølge studier (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1) gir mange ganger sterkere og bedre beskyttelse enn vaksiner.

Når man i tillegg ser mange tilfeller av myokarditt og sjeldne typer blodpropp som følge av vaksinen, kan det jo spekuleres i om den såkalte «kuren» er verre enn sykdommen for den friske og unge delen av befolkningen.

Utklipp av tale av Benjamin Bringsås, president for Liberalistisk Ungdom:

«Koronasituasjonen har fått frem det verste i oss. Viljen til å kontrollere befolkningen og sine medmennesker har nådd nye nivåer. Frykten står sterkere enn rasjonaliteten. Prinsippet om at det er en selv som best vurderer risiko for sitt eget liv, og at din kropp er nettopp det: din, er fullstendig fraværende. Terskelen for hva som kan og bør kriminaliseres, er senket. Statlige inngrep blir godtatt over lav sko, og ikke bare aksepteres, men kreves av en kuet befolkning i kollektivt massehysteri syke av Stockholmsyndrom. Nok en gang er det janteloven som råder.

Tiden og tilstandene vi nå lever i, er langt utenfor hva jeg noen gang anså som mulig. Grenser jeg aldri hadde trodd politikerne noen gang i vår levetid ville trå over, er nå på lang vei oversteget.

Mens politikere, forskere og forståsegpåere landet rundt krangler om spredning, smittetall, politiske tiltak, nedstengning, påbud og forbud, er det langt færre som spør hva de langsiktige effektene av politikernes tiltak vil innebære. Det er langt enklere å måle tall man får rapportert fra sykehus, klinikker og laboratorium, enn det er å måle økt depresjon, selvmordstanker, rusmisbruk, forfallen helse ved mindre fysisk aktivitet, og effekten av redusert personlig økonomi og velstand – eller tapet i økonomien og hva det vil føre til.

Det er slik at du blir stemplet som regelrett ond hvis du ikke ukritisk gir myndighetene full kontroll over ditt liv. Du skal ikke fravike den politisk-vedtatte sannhet. Du skal ikke snakke imot systemet uten en mastergrad. Mobben viser ingen nåde – med sosialt stigma skal du kues til stillhet.»

NEI TIL EN NY NORMAL