Høringssvar fra Ingrid Margareth schanche

Dato: 15.09.2021

Jeg er imot tiltakene. De er uten vitenskapelig begrunnelse, og vil ødelegge samfunnet slik vi kjenner det.