Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 252732

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes!