Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 209624

Dato: 23.09.2021

Dette høringssvaret må avvises! det strider mot flere grunnlover og grunnleggende menneskerettigheter. Det er på ingen måte noen logisk forklaring til hvorfor den norske befolkning (og verden) skal fortsette å bli utsatt for nedsatt mental helse og fratatt frihet for et virus som ikke kan bevises å være farligere enn en vanlig forkjølelse.