Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 572289

Dato: 13.09.2021

Forlengelse av bestemmelsene i Smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om koronasertifikat, karantenehotell, isolering og smittevernkarantene er å fortsette en ordning som utfordrer prinsipper om frihet og frivillighet, og at alle innbyggere i Norge er like for loven (grunnlovens paragraf 98)

Det er også å fortsette med tiltak som er en forbrytelse og et brudd på fundamentale menneskerettigheter forankret i Menneskerettighetserklæringen art. 1,2,3 mm; Den norkse grunnlov og Nürnbergkoden.

Disse tiltakene skaper splid og fordømmelse mellom mennesker,diskriminerer,truer folks levebrød og rett til å ta egne beslutninger - og skaper avmakt og frykt. Ikke minst truer de menneskers frihet over egen kropp og helse !

Denne ordningen må stoppes snarest!!