Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159445

Dato: 20.09.2021

Forslaget om å forlenge de ekstraordinære bestemmelsene

i smittevernloven må forkastes.