Høringssvar fra Ingunn Vaet

Dato: 24.09.2021

Dette hører ikke hjemme i et land som norge!! Viss vaksinen fungerer er vel folk som vil bli beskytta trygge. Åpne opp landet for alle!!