Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 136604

Dato: 11.09.2021

Nei, dette må ikke vedtas. Jeg anser dette som et overgrep mot vår frihet.