Høringssvar fra Trygve Seljeflot

Dato: 11.09.2021

Jeg protesterer på et sterkeste mot dette lovforslaget.