Høringssvar fra Victoria Eek

Dato: 24.09.2021

Viser til og støtter sterkt kronikk i Aftenposten 16.09. at vi må være varsomme med å videreføre regler som er et resultat av hastverk.

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MLPm6K/adgangen-til-ekstraordinaere-smitteverntiltak-boer-ikke-forlenges?fbclid=IwAR0ANhpPDfHXlnHzOe1xCmG3oHxpx56W2K0DOEf2R8FEJaXQsx7oLiyp5OQ