Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 194149

Dato: 10.09.2021

Jeg er Ikke enig i forlengelse av korone setifikat !