Høringssvar fra Erlend Ringnes Efskind

Dato: 24.09.2021

Det er ikke bare unødvendig å legge grunnlaget for en fortsettelse av tiltakene og restriksjonene - det er også uforsvarlig. Få mennesker blir syke. I tillegg fins det midler som har vist seg å være effektive, og som blir anbefalt av leger internasjonalt (ivermektin, hydroxyklorokin, blant andre).
Det er på tide at myndighetene begynner å se helheten av bildet, og ikke bare den middelbare faren som truer. De rikeste i verden (milliardærene), har i løpet av koronatiden økt sin formue med 54 %, mens de fattigste i verden i samme periode nesten har fordoblet seg. Avgift på sukker er i perioden fjrnet, mens avgiften på tobakk og alkohol er satt ned - disse som er årsak til lagt flere dødsfall enn selv de verste spådommene om covid.
Er dere så redde, så øk antall intensivplasser i stedet. Ikke mye der er gjort. Ikke bruk Grunnloven § 93 om vern av liv som et skalkeskjul for mer kontroll og grove innhugg i våre menneskerettigheter i Gunnlovens del E.
Til det kommer at tiltakene og restriksjonene har vist seg å ha negative konsekvenser på folks mentale helse, de har ført til at flere bedrifter har gått konkurs, og gjort mange mennesker ensomme og redde.
Det har ikke vært tilstrekkelig fokus på hvordan man kan bygge opp immunforsvaret på naturlige måter.
Tiltakene i det hele har ikke oppfylt det grunnleggende kravet i smittevernloven § 1-5, hvor de har gjort klart mer skade enn nytte.
Til dette kommer virusets farlighet, med en gjennom snittelig dødelighet så lav som 0,12 % og en gjennomsnittsalder på 84 år, hvorav 87 % av disse igjen hadde underliggende kroniske sykdommer.
Nei, det er ikke behov for å forlenge noen midlertidige forskriftshjemler. Makten og frykten har fått råde lenge nok. Gi oss tilbake vårt demokrati.
Mvh
Erlend Efskind