Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 519229

Dato: 12.09.2021

fuck this shit