Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 241646

Dato: 24.09.2021

Disse tiltakene vil kunne lede til maktmisbruk og tyrrani mot befolkningen. Ber regjeringen om å ikke innføre dette og avslutte andre tiltak som har ledet oss til det som oppleves som diktatorisk styreform.