Høringssvar fra Egil O. Enåsen

Dato: 17.09.2021

Jeg ser ingen logisk grunn til å fortsette dagens helsediktatur!

SARS-CoV-2-viruset er ALDRI isolert, renset og dyrket fra prøver tatt av et sykt menneske og det er heller ikke gjort noen kontroller ved å pode slike prøver over til friske forsøksdyr eller mennesker: Sammenhengen mellom viruset og Covid-19 er derfor aldri blitt bevist. - Samtidig har sesong-influensaen blitt nesten helt borte fra statistikkene og jeg, sammen med tusenvis av andre, mener at "Covid-19" er en moderat aggressiv variant av vanlig influensa

"Corona-testen", RT-PCR ble aldri designet for å påvise noe bestemt virus; i følge oppfinneren Khary Mullis er RT-PCR primært et verktøy for å multiplisere genetiske partikler, men det kan ikke si noe som helst om hvor disse partiklene kommer fra, se f, eks. The Great Barrington Declaration, Americas Frontline Doctors, Cocs4Open Debate og mange andre lege-grupperinger verden over.

Testing av symptomfrie mennesker er uhørt, medisinsk sett, og har aldri blitt gjennomført ved noen tidligere "pandemi" fordi symptomfrie mennesker fortsatt ikke kan smitte andre, uansett hva propaganda-lignende oppslag i Main Stream Media sier. Her viser jeg til forskningen fra Kina med 10 millioner deltakere, der de ikke fant et eneste tilfelle av asymptomatisk overføring av smitte.

Det er aldri bevist at Sosial avstand reduserer overføring av virus. hvis "Covid-19" virkelig skyldes VIRUS overført via aerosoler, sier forskningsrapporter at aerosoler med virus i finnes i tre størrelsesklasser: 1) over 5 nm, 2) 2,5 -5,0 nm og 3) < 5 nm. Aerosoler i klasse 1 faller ned innenfor en radios på 1 meter fra et nysende/hostende menneske, i klasse 2 innenfor en radius på 2 meter, mens AEROSOLER I KLASSE 3 IKKE PÅVIRKES AV TYNGDEKRAFTEN. Disse kan gjerne spre seg inntil 30 meter innendørs og muligens over interkontinentale avstander utendørs. - Ifølge teorien er det tilstrekkelig at et eneste virus passerer en cellevegg til at det oppstår sykdom, og aerosoler < 2,5 nanometer kan inneholde opp mot 100 virus.

Ut fra forannevnte har heller ikke karantene av FRISKE mennesker noen bremsende effekt på spredning av virus. Dette er derfor tiltak som må opphøre umiddelbart!

Det er aldri bevist at munnbind kan stanse overføring av virus. Maskevidden i selv de tettest vevde munnbindene er 1000 ganger større enn viruset. Når munnbind blir fuktige etter 15-20 minutters bruk, er de tvert imot svært effektive i å spre aerosoler med både bakterier og virus! Mange leger bruker betegnelsen "Skitne ansiktsbleier" og dette uvesenet. - Dessuten har bruk av munnbind en hel rekke negative følger for brukerne, noe omlag 70 forskningsrapporter dokumenterer. Munnbind innebærer i tillegg et stort forsøplingsproblem.

De såkalte "Cornavaksinene" bygger på ikke-utprøvd gen-endrende teknologi. Dermed er disse rent medisinske stor-skala-eksperimenter, i strid med Nürnberg-kodeks om informert samtykke, fordi disse "vaksinene" verken har gjennomgått kvalitetssikret testing og fordi innholdet i "vaksinene" ikke blir oppgitt. - Analyser, blant annet ved universitet i Spania i regi av La Quinta Colomna viser at "hydrogel-andelen" i "vaksinene" inneholder det blyholdige giftstoffet Grafeneoksid (95-99 % av en dose). Andre finner dessuten nanometaller, PEG og parasitter. - Titusenvis av mennesker over hele verden har dødd av disse vaksinene, hundretusener har fått varige skader.

Alle begrensningene som ligger i sosial avstand, karantene, testing av symptomfrie personer, reiseforbud og "Corona-sertifikat" innebærer et betydelige inngrep i vår grunnlovsfestede frihet; så omfattende er inngrepene at mange snakker om brudd på Den norske grunnloven og på Menneskerettighetene på flere punkter. Det samme gjelder det å gjennomføre medisinske eksperimenter uten informert samtykke. På denne bakgrunnen avviser jeg grunnlaget for videreføring av de såkalte "Cornatiltakene" og ber om at de opphører snarest!

Egil O. Enåsen
Sortland