Høringssvar fra Loren Lobbestael

Dato: 15.09.2021

NEI og NEI og NEI til 'Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2' !

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og EMK.

- coronaviruset nå har en dødelighet på linje med sesonginfluensavirus.

- smitteverntiltak i form av begrensning av bevegelighetfrihet har begrenset effekt

- Vaksinasjonsdekningen er høy, og samtlige risikogrupper er vaksinert/har fått tilbud om vaksine.

- vaksinerte smitter andre og, så coronasertifikatet har ikke hensikt.

- kontroll og begrensninger fra lovgivers side i Stortinget må på plass- regjeringen har pt fritt frem og driver med diktatur.