Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 168821

Dato: 21.09.2021

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene påstår selv at korona vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom og død.

Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige korona tiltakene, kan dette umulig dreie seg om hensynet til folkehelsen. Hva er det som egentlig skjer her til lands?

Mange har allerede forstått at disse tiltakene ikke dreier seg om folkehelsen, knapt noen er lenger redd av korona, og skepsisen til hele pandemien er økende.

Dersom myndighetene likevel forsøker å videreføre korona tiltakene, som mange i dag oppfatter som korona diktatur, vil dette ikke bare undergrave tilliten til det politiske systemet og statsmakten, men vil kunne fremprovosere aktiv motstand fra befolkningen.