Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Dato: 23.09.2021

Høringsinnspill fra Sørlandet sykehus HF

Smittevernenheten ved SSHF støtter en forlengelse av forskriftshjemlene i smittevernloven fram til 1/7-22. Vi mener dette vil være gunstig og kan være nødvendig for å sikre rask og effektiv iverksetting av tiltak.