Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 118236

Dato: 14.09.2021

Nei, det er overhodet ingen grunn til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for smitteverntiltak.