Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 614434

Dato: 13.09.2021

Tidligere innførte forskrifter har vært delvis grunnlovsstridige, samt direkte brudd med EMK, og må opphøre umiddelbart. Ønsker om forlengelse er direkte forkastelig og kan/må ikke gjennomføres.