Høringssvar fra Siri Linn Brendhagen Andersen

Dato: 24.09.2021

Jeg er sterkt imot forlengelse av smittevernern , testing, isolering og korona pass. Det er diskriminering av de som ikke vil la seg vaksinere og stoppe deres bevegelses frihet.

Det virker også motstridene da det står at all reising blir gjort på eget ansvar på regjeringens reise reglement , hvordan kan det være på eget ansvar når både vaksine pass og testing må gjøres. På eget ansvar skulle bety at jeg som enkelt individ kan bestemme om jeg vil ta den risiko det innebærer. Å begrense smitte burde ikke skje på bekosting av bevegelses frihet og medisinsk frihet. Det virker som om tilliten til at folket vil ta normale forhåndsregler er erstattet med kontroll og intimidasjon for og holde folket "i sjakk".
Livets gang har blitt stoppet opp over lang tid noe som har alvorlige psykologiske , emosjonelle, økonomiske og sjelelige konsekvenser for enkelt individet. Som ett friskt menneske frasier jeg meg testing ,vaksinering og korona sertifikat beskyttet av menneskerettighetene og Nürnberg kodeksen.
Som ett fritt menneske hevder jeg min rett på å bestemme over min egen kropp , medisinske inngrep, medisinsk testing og å kunne ferdes fritt hvor jeg vil.