Høringssvar fra Anders Wiklund

Dato: 17.09.2021

Nei.

Det siste av flere autoritære trekk. 

Jeg spurte meg selv, hvordan kunne regjeringen gi så kort frist på en høring, om noe så viktig som innføringen av koronapass i demokratiske Norge. Når det kom >10 000 negative tilbakemeldinger allikevel ble jeg glad.

Når Erna "trumfet" dette igjennom på riksdekkende media til tross for uhørt engasjement i befolkningen forstod jeg at det ikke var folkehelse som stod i sentrum.

Etter en valgkamp med de vante floskler, uten et ord om korona, den største inngripen i borgernes liv på flere generasjoner, fra samtlige partier, ble det enda klarere for flere.

I et demokrati, hvor alle partier er enige om en ting, har man egentlig et valg?

Regjeringen legger forlengelse av forskriftshjemler i smittevernloven ut til høring, TO dager før valget, etter forhåndsstemmer er levert. Og man kaller det fortsatt et demokrati.

Disse hjemlene burde ikke vært innført i utgangspunktet, men i ettertid ser vi hvorfor de ble. Det står klart for mange.

De burde vært trukket når de 2 ukene var over, eller de utsatte var vaksinert, eller alle over 60. Ikke etter en uoppnåelig flokkimmunitet, eller etter man ser vaksinen ikke lenger har effekt (Israel, Island). Ikke etter barn opplever sosialt press, fra klassekamerater, lærere, rektor(!), på sviktende og sprikende grunnlag.

Ikke for å holde liv i en frykt for medmennesker, med daglige smittetall, som burde vært en gladsak når man ser hvor lite skadelig dette er for folkehelsen. Eller for å vaksinere flere for solidariteten, selv om man kun beskytter seg selv.

Man ser hvor galt det går i såkalte demokratier, når smittevern staten tar over, og man regjerer ved dekret. (Australia, NZ, USA og nå Italia).

Er dette det dere ønsker for Norge? Når setter vi en strek? Når skal et C19 dødsfall bli likestillt med andre dødsfall, og ikke lenger opphauses i mediene? Er det på noen måte tristere at en blir syk av C19, enn av kreft?

Kommende høst er det varslet kraftig økning innlagte av andre sykdommer (RSV, Influensa osv), dette skyldes ikke viruset fra Kina.

Dette skyldes dere, og deres manglende(?) fornuft, alene.

Dette er en svært trist periode for Norge, hvordan et tillitsfullt folk har blitt satt opp imot hverandre, hvor mistroen og hatet for andre meninger har blitt foret av myndighetene. Skremmende forvandling, på kort tid.

Dugnaden. For å ikke oversvømme de nedbygde sykehusene, bad dere om 14 dager, for omtrent 19 mnd siden. Dere får ikke et halvt år til.

Ikke en dag til, for denne galskapen. Spar barna, og spar dere selv.

Anders Wiklund