Høringssvar fra Gunnvald Kleveland

Dato: 11.09.2021

Det finnes hverken medisinsk eller grunnlag i Grunnlovenm for å ta slike grep , det er brudd på loven og internasjonale lover som menneskerettighetene og Nurnberg.
Hva dere gjør er forkastelig og ikke i henhold til jobben dere er satt til.