Høringssvar fra Eirik Borlaug

Dato: 17.09.2021

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen er svakt fundert, fremstår som klart uforholdsmessig og anføres dermed å være i strid med både Grunnloven og EMK.