Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133111

Dato: 15.09.2021

Jeg stusser på at det ikke har vært et tema i valgkampen. Regjeringen og lokale myndigheter i forbindelse med håndtering av koronapandemien og har skrevet om dette. Det har vært et alvorlig angrep på rettsstaten.

Nei til endringer i smittervernloven