Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 962358

Dato: 13.09.2021

Nei! Absolutt!