Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 215699

Dato: 24.09.2021

Nei til forslag om midlertidig forskriftshjemmel som strider helt mot vitenskapen, grunnloven og menneskerettighetene, nok er nok nå!!