Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 323158

Dato: 11.09.2021

Er imot at Corona-restriksjonene skal fortsette når færre nå blir innlagt på sykehus. Slutt å teste friske mennesker og vekk med sertifikatet.