Høringssvar fra Hege Ness

Dato: 24.09.2021

Nei!

Det finnes ingen hjemler i loven for å videreføre. Det er stopp nå!