Høringssvar fra Ludmila Votruba

Dato: 15.09.2021

Jeg er imot forlengelse av bestemmelsene i smittevernloven, som gir hjemmel for forskrifter om koronasertifikat, karantenehotell, isolering og smittekarantene. Dette er en urimelig og urettferdig lov, som rammer mange mennesker negativt og begrenser vår gitt krav til frihet. Åpne Norge nå, slik både Sverige og Danmark har gjort.