Høringssvar fra Viktor Henriksen

Dato: 13.09.2021

Er imot endring av smittevernloven