Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 676747

Dato: 13.09.2021

Dette meiner eg vi ikkje treng lenger. Over eit år med restriksjonar har vist oss at forespeila scenarie ikkje har oppstått. Vi har kome langt i vaksinering som skulle sleppe oss fri igjen. Dei fleste får milde symptom og anna medisin har i studiar vist seg å hjelpe mot viruset. Vi er på veg til å få ein frykt stat i staden for trygg stat , då tenke eg på vaksine som er frivillig men utruleg mange føle seg pressa til å ta.